Przedszkole

Cennik

PSYCHOLOG

Konsultacja psychologiczna
200 zł

Diagnoza psychologiczna (w zależności od zgłaszanego problemu wykonujemy):

Badanie Skali Inteligencji Stanford- Binet
badanie psychologiczne, test na inteligencję, opinia po badaniach

400 zł

Ocena gotowości szkolnej
badanie psychologiczne, wybrany test na inteligencję, badanie funkcji wzrokowych oraz kompetencji emocjonalno – społecznych, opinia po badaniach

550 zł

Badanie kompetencji społeczno-emocjonalnych
test IDS 2, opinia po badaniach

200 zł
Badanie Stanu i Cech Lęku dla Dzieci STAIC
150 zł

Diagnoza temperamentu    
test (EAS), opinia po badaniach

200 zł

Diagnoza Depresji u Dzieci i Młodzieży  
test (CDI-2), opinia po badaniach

200 zł

Ocena zachowań społecznych
ABAS-3, opinia po badaniach

200 zł

Diagnozę Zaburzeń Neurorozwojowych
m.in. spectrum autyzmu, ADHD, test ASRS, opinia po badaniach

200 zł

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 
test ADOS2, opinia po badaniach

700 zł

Diagnoza ADHD
Conners 3

200 zł

Diagnoza Dysleksji

400 zł

Terapia psychologiczna (50 min)

150 zł

PEDAGOG

Konsultacja pedagogiczna (50 min)

150 zł

Diagnoza pedagogiczna (w zależności od zgłaszanego problemu wykonujemy):

Diagnoza funkcjonalną dziecka
wywiad z rodzicem,  badanie Pepr, opinia po badaniach

450 zł

Diagnoza umiejętności językowych i społecznych
badanie VB-mapp, opinia po badaniach

450 zł

Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju małego dziecka
wywiad z rodzicem, badanie  pedagogiczne, opinia po badaniach

350 zł

Diagnoza trudności w uczeniu się
wywiad z rodzicem, badanie pedagogiczne, badanie psychologiczne, opinia po badaniach

400 zł

Terapia pedagogiczna  (50 min)

100 zł

LOGOPEDA

Konsultacja logopedyczna (50 min)

150 zł

Diagnoza logopedyczna
badanie logopedyczne, opinia po badaniach

200 zł

Terapia  logopedyczna

30 min: 80 zł
50 min: 120 zł

FIZJOTERAPIA

Konsultacja fizjoterapeutyczna (50 min)

150 zł

Diagnoza fizjoterapeutyczna
badanie fizjoterapeutyczne, opinia po badaniach

200 zł

Terapia fizjoterapeutyczna (50 min)

100 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Konsultacja (50 min)

200 zł

Diagnoza
wywiad z rodzicem, badanie sensoryczne, opinia po badaniach

500 zł

Terapia (50 min)

130 zł

TERAPIA RĘKI

Konsultacja (50 min)

150 zł

Diagnoza
badanie, opinia po badaniach

200 zł

Terapia (50 min)

100 zł

DIETETYK, TERAPIA ZABURZEŃ ŻYWIENIA

Konsultacja (50 min)

150 zł

Diagnoza
wywiad z rodzicem, ocena stopnia i rodzaju zaburzeń,  opinia po badaniach

250 zł

Terapia (50 min)

130 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Konsultacja (50 min)

150 zł

Diagnoza
wywiad z rodzicem, ocena stopnia i rodzaju zaburzeń,  opinia po badaniach

250 zł

Terapia indywidualna (50 min)

110 zł

Terapia grupowa (60 min)

10 spotkań -  750 zł

INTERWENCJA BEHAWIORALNA

Konsultacja (50 min)

150 zł

Plan interwencji

250 zł
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu