Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców to świetna alternatywa dla tych z Państwa, którzy pragną podnieść swoje kompetencje rodzicielskie. Biorąc w niej udział można zyskać pełen obraz prezentowanych przez siebie postaw wychowawczych oraz uzyskać wsparcie w budowaniu właściwej relacji z dzieckiem.

Szkolenie pomaga w radzeniu sobie w codziennych kontaktach. Uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wspiera rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Dorośli mają możliwość opanowania konkretnych metod wychowawczych.

Uczą się jak nawiązywać efektywną współpracę z dzieckiem. Kształtują umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań. Dowiadują się jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, a także jak radzić sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka. Warsztaty pomagają dorosłym w wyrażaniu oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane. Otrzymują wiedzę w jaki sposób pomagać dzieciom w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu swojej osoby, własnych możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb