Przedszkole

Fizjoterapeuta dziecięcy

Konsultacja - to niezwykle istotny element procesu rehabilitacji, który rozpoczyna postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. Pozwala ona na dobór najwłaściwszej metody terapii oraz uzyskanie najlepszych rezultatów w eliminowaniu choroby lub dysfunkcji.

Diagnoza - ma na celu rozpoznanie rodzaju dysfunkcji i opracowanie programu terapeutycznego. Przeprowadzenie diagnozy poprzedzone jest wywiadem z rodzicami, opiekunami dziecka. Badanie kończy się wydaniem opinii na piśmie, która zawiera opis i analizę wyniku badania oraz zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Terapia - to działania w kierunku ograniczenia dolegliwości bólowych oraz przywrócenia sprawności narządów ruchu. Nie jest to jednak jedyne zadanie, które stawia się przed specjalistą w tej dziedzinie. Efektem pracy fizjoterapeuty jest przywrócenie dobrego stanu psychicznego pacjenta i podniesienia jego kompetencji szkolnych tj. koncentracja uwagi, wzrost umiejętności grafomotorycznych.

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu