Przedszkole

Interwencja behawioralna

Interwencja behawioralna – (uparta o teorię uczenia się i Stosowaną Analizę Zachowania SAZ)

Konsultacja – polecana jest rodzicom, opiekunom, którzy ze względu na trudne zachowania swoich pociech (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, całościowe zaburzeniami rozwoju tj. zespół Aspergera, autyzm, stres pourazowy, agresję lub autoagresję) szukają wsparcia specjalistów. Każda konsultacja zaczyna się od dukładnego wywiadu, podczas którego rodzić opisuje przebieg zachowania, które chcemy wygasić lub utrwalić oraz towarzyszące mu okoliczności. Pierwsze wskazówki na temat terapii behawioralnej, jaka zostanie zastosowana terapeuta przekazuje już podczas pierwszego spotkania.

Diagnoza – jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

Terapia - to cykliczne spotkania mające na celu ograniczenie sytuacji, w których pojawia się ryzyko wystąpienia niepożądanych zachowań czy sytuacji tj. napady złości, nieestetyczny sposób jedzenia, konieczność karmienia, uporczywe problemy ze snem, nieumiejętność dokonania samodzielnej toalety, brak nawyków higienicznych, uporczywe artykułowanie dziwacznych i niezrozumiałych dla otoczenia dźwięków, przywłaszczanie przedmiotów należących do rodzeństwa. Dobór ćwiczeń opiera się na wnikliwej analizie, ocenie, na miarę jego możliwości rozwojowych. Czas trwania całej terapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności problemów. Częstotliwość spotkań to minimum 1 raz w tygodniu, maksymalnie 3 razy/tydz. 

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu