Przedszkole

Komunikacja wspomagająca i alternatywna PECS

Konsultacja – to wstępna rozmowa z rodzicem, opiekunem mająca na celu zbudowanie środowiska sprzyjającego do komunikowaniu się i ustalenie warunków niezbędnych do nauki funkcjonalnego porozumiewania się z użyciem obrazków PECS. Konsultacje odbywają się w na terenie placówki jak również w domu pacjenta.

Diagnoza - pozwala ustalić indywidualne predyspozycje pacjenta do tempa i sposobu wdrażania komunikacji wspierającej i alternatywnej. Dedykowana jest wszystkim pacjentom, który posługują się mową w stopniu znikomym lub nie mówią w ogóle.

Terapia – jest podzielone na sześć etapów. Polega na ścisłej współpracy terapeuty i rodziców, opiekunów dziecka, którzy wykonują w środowisku domowym zalecony przez terapeutę trening. Zanim rozpocznie się właściwa terapia trzeba dokonać tzw. „oceny wzmocnień”, czyli rzeczy, miejsc, osób nagradzających dziecko. Faza pierwsza polega na uczeniu pacjenta zamiany obrazków na czynności lub przedmioty, których w danej chwili potrzebuje. Ten etap nosi nazwę „Jak się porozumiewać”. W drugiej fazie również posługujemy się obrazkami i uczymy wymiany na przedmiot lub czynność, lecz w innych niż początkowo miejscach. Etap ten nazwany jest „Odległość i cierpliwość”. Faza trzecia to „Rozróżnianie obrazków”. Etap czwarty to „Budowanie zdań”, piąty to „Odpowiadanie na pytania”, zaś ostatni nosi nazwę „Komentowanie”. 

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu