Przedszkole

Pedagog

Pedagogowie w tym między innymi: pedagog szkolny, oligofrenopedagog, frenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog.

Konsultacja - to spotkanie z rodzicem, opiekunem mające na celu zebranie wywiadu o niepokojących objawach w zakresie funkcjonowania dziecka. Pedagog pomoże zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowie, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce lub dzieckiem zdolnym. Wskaże możliwości diagnozy i metody terapii. Spotkanie może zaowocować późniejszą diagnozą pedagogiczną, która staje się podstawą budowania programu dalszej terapii.

Diagnoza - ustala poziom funkcjonowania dziecka, w tym opanowanie przez niego podstawy programowej oraz umiejętności, które niezbędne są na danym etapie edukacji. Można ją przeprowadzić u każdego dziecka w wieku przedszkolnym oraz uczniów od klasy "0" do zakończenia edukacji. Diagnoza pedagogiczna przeprowadzana jest praktycznie zawsze łącznie z diagnozą psychologiczną, czyli zbadaniem potencjału intelektualnego, jakim dysponuje dziecko. Otrzymujemy wtedy całościowy obraz jego możliwości, ustalamy poziom funkcjonowania szkolnego dziecka oraz dobieramy metody i narzędzia kształcenia do jego potrzeb i możliwości.

Terapia - sprowadza się do usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, w celu wyrównania braków oraz usprawnianie umiejętności ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

  • wzrokowo – przestrzennych, to jest skupiania uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci
  • wzrokowej, spostrzegania przestrzeni
  • słuchowo – językowych, to jest skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci
  • słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych
    motorycznych, to jest sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka
  • współdziałania ze sobą funkcji (koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, wzrokowo-słuchowa podczas czytania, itp.)

Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego terapeutę. Czas trwania całej terapii pedagogicznej uzależniony jest od głębokości zaburzenia, od rodzaju zaburzonej funkcji a także od motywacji i indywidualnych możliwości dziecka. 

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu