Przedszkole

Psycholog dziecięcy i terapia uzależnień

Konsultacja - jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemu niezależnie od tego, czy poszukujemy porady związanej z konkretnym problemem czy też zmagamy się z długofalowym dyskomfortem. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych trudności życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Zadaniem psychologa nie jest rozwiązanie problemów pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie metod pracy nad ich rozwiązaniem.

Diagnoza - stanowi próbę wyjaśnienia przyczyn zgłaszanych problemów. Jej celem jest określenie poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz percepcyjno-motorycznych dziecka, jego trudności w nauce, tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, jak również zaburzeń emocjonalnych oraz problemów adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych.

Terapia – polega na stosowaniu określonych oddziaływań psychologicznych w procesie niesienia pomocy dzieciom i ich rodzinom z zaburzeniami tj. nerwice, problemy emocjonalne, uzależnienia i inne. Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania na przynoszącą więcej satysfakcji zarówno dziecku, rodzinie, opiekunom jak i otoczeniu.
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu