Przedszkole

Terapia ręki

Konsultacja - to rozmowa z rodzicem, opiekunem odnośnie tego, co chciałby usprawnić u swojego dziecka, u którego pojawiła się obniżoną sprawność manualną objawiająca się niekształtnością liter, nieprawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego, szybką męczliwością ręki i niechęcią do wykonywania prac manualnych oraz zaburzoną percepcją wzrokowo – słuchowo – ruchową.

Diagnoza - jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

Terapia - uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Rozpoczynając terapię należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 • Zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
 • Nieprawidłową postawę ciała
 • Problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików)
 • Problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)
 • Problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)
 • Zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • Problem z koordynacją ruchową

 Celem terapii są:

 • Poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • Udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
 • Wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
 • Doskonalenie umiejętności chwytu
 • Doskonalenie pisania
 • Praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi
 • Wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy
 • Poprawa koncentracji
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu