Terapia ręki

Konsultacja- to rozmowa z rodzicem odnośnie tego, co chciałby usprawnić u swojego dziecka, u którego pojawiła się obniżona sprawność manualna objawiająca się niekształtnością liter, nieprawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego, szybką męczliwością ręki i niechęcią do wykonywania prac manualnych oraz zaburzoną percepcją wzrokowo – słuchowo – ruchową.

Diagnoza- jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka. Podczas diagnozy oceniane są umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki, w tym w szczególności umiejętności grafomotoryczne (rodzaj chwytu narzędzia pisarskiego, poziom rysunku), analizowane są potencjalne przyczyny ograniczeń dziecka w zakresie sprawności manualnej. Oceniane są również następujące aspekty funkcjonowania dziecka:

 • zakres ruchomości stawów: barkowego, łokciowego i nadgarstka,
 • napięcie mięśniowe i postawa,
 • stabilizacja posturalna,
 • przetrwałe odruchy niemowlęce,
 • czucie powierzchniowe i głębokie w obrębie dłoni,
 • percepcja wzrokowa,
 • lateralizacja (preferencja ręki prawej bądź lewej),
 • koordynacja bilateralna (wykonywanie czynności przy użyciu obydwu rąk jednocześnie).

Terapia- uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Rozpoczynając terapię należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu. Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • problem z koordynacją ruchową.
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb