Przedszkole

Terapia zaburzeń żywienia

Konsultacja – polecana jest rodzicom, opiekunom którzy ze względu na wąski zakres produktów spożywczych i potraw spożywanych przez dziecko, martwią się jego zdrowiem i prawidłowym rozwojem.

Diagnoza - formułuje zalecenia dotyczące zmiany środowiska i atmosfery na taką, która będzie sprzyjała rozwojowi pożądanych zachowań żywieniowych, wskazuje zasady postępowania w przypadku niepożądanego zachowania dziecka, skupia się na budowaniu harmonogramu żywieniowego.

Terapia – nauka żywienia to program opracowywany przez specjalistę ds. żywienia po konsultacji z logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem oraz (jeśli zachodzi taka potrzeba) lekarzem, przygotowywany indywidualnie dla każdego dziecka, by najskuteczniej oddziaływać na zmianę jego zachowań żywieniowych. Celem terapii jest usprawnianie elementów jamy ustnej, nauka gryzienia, nauka połykania, usprawnianie sensoryczne i sensomotoryczne, nauka odczuwania smaków, zapachów, dźwięków, praca nad przełamywaniem obaw, lęków i niechęci prezentowanych przez dziecko w odniesieniu do konkretnych pokarmów.

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu