Logopeda

Konsultacja - to spotkanie, podczas którego prowadzący określa wadę wymowy dziecka, podaje wskazówki dla rodziców, opiekunów i określa kierunek pracy terapeutycznej. Przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwuje się nieprawidłowości dotyczące mowy. Może to dotyczyć samej artykulacji jak i kłopotów na poziomie ekspresji, tj. tworzenia zwrotów lub zdań.

Diagnoza - polega na przeprowadzeniu wywiadu, ocenie sprawność i budowy anatomiczną narządów mowy, zbadaniu słuchu fizjologicznego, fonologicznego i fonetycznego, sprawdzeniu poprawność artykulacji, poziomu rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka). Zaburzenia mowy utrudniają uczenie się oraz funkcjonowanie w środowisku. Im wcześniej się je wykryje, tym szybciej można pomóc terapią. Im wcześniej się je wykryje, tym szybciej można pomóc terapią.

Terapia - logopeda / neurologopeda prowadzący terapię zajmuje się wyrównywaniem zaburzeń i deficytów mowy. Podczas sesji terapii logopedycznej/neurologopedycznej dzieci uczą się, ćwiczą i utrwalają prawidłowe wzorce mowy. Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone przez tego samego logopedę. Częstotliwość spotkań jest zależna od złożoności problemu, jakiego dotyczą.
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb