Cennik

Konsultacja wstępna
250 zł
Konsultacja telefoniczna/online
170 zł
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu:
wywiad ADI-R, badanie ADOS 2, opinia po badaniach
1330 zł
-ewentualnie obserwacja w przedszkolu- do 2 godzin 
340 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza ADHD:
wywiad z rodzicem, test CONNERS/MOXO, opinia po badaniach

430 zł
-ewentualnie obserwacja w przedszkolu- do 2 godzin 
340 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza gotowości szkolnej:
wywiad z rodzicami, badanie baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich, opinia po badaniach


430 zł
-ewentualnie badanie inteligencji testem Stanford-BINET 5
400 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza zaburzeń depresyjno- lękowych u dzieci i młodzieży:
wywiad z rodzicem, arkusz diagnostyczny SOZL, opinia po badaniach

430 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza funkcjonalna dziecka:
wywiad z rodzicem, badanie Pepr, opinia po badaniach

680 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju małego dziecka:
wywiad z rodzicem, badanie pedagogiczne, opinia po badaniach


510 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych:
wywiad z rodzicem, badanie psychologiczne, badanie logopedyczne, opinia po badaniach

680 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza dysleksji:
wywiad z rodzicem, badanie baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, opinia po badaniach

680 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza logopedyczna:
wywiad z rodzicem, badanie logopedyczne, opinia po badaniach

300 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej:
wywiad z rodzicem, badanie sensoryczne, opinia po badaniach


680 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza w zakresie terapii ręki:
wywiad z rodzicem, badanie, opinia po badaniach


300 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego: wywiad z rodzicami, ocena stopnia i rodzaju zaburzeń, opinia po badaniach

300 zł
-spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem
150 zł
Badanie Skali Inteligencji Stanford- Binet 5:
test na inteligencję, opinia po badaniach


480zł
Test ASRS:
kwestionariusz badający natężenie cech osiowych związanych ze spectrum, opinia po badaniach


430zł
Test Conners 3:
kwestionariusz badający występowanie zaburzeń związanych z ADHD, opozycyjno- buntowniczych, lękowych i depresyjnych, opinia po badaniach


430zł
Test MOXO:
test wspomagający diagnozę ADHD u dzieci, opinia po badaniach


430zł
50 min- 170 zł
30 min- 100 zł
50 min- 140 zł
50 min- 140 zł
30 min- 100 zł
50 min- 170 zł
30 min- 100 zł
50 min- 140 zł
Gimnastyka korekcyjna

50 min- 140 zł
10 spotkań po 50 min- 900 zł
10 spotkań po 55 min- 1000 zł
                                        1500 zł

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb