Przedszkole

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Konsultacja - to pierwsze spotkanie przed zakwalifikowaniem do grupy TUS podczas którego przeprowadzany jest wywiad psychologiczny, w którym bierze udział zarówno dziecko jak i rodzic. Na podstawie wywiadu wspólnie z rodzicem, opiekunem podejmowana jest decyzja odnośnie formy pomocy optymalnej dla dziecka - zajęć grupowych lub początkowo zajęć indywidualnych z terapeutą.

Diagnoza - patrz: diagnoza psychologiczna (link aktywny)

Terapia – to psychoedukacyjne zajęcia grupowe lub indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudnościami w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.  Celem zajęć jest opanowanie umiejętności pracy w grupie, zawierania znajomości, słuchania, praca nad przestrzeganiem zasad, nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów, reagowania na krytykę i wyrażania jej, dyskutowania.

Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb
crossmenu