Trening Warnkego

Konsultacja- spotkanie z rodzicem, podczas którego definiowane są deficyty w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracji między nimi. Jak również braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania oraz problemy z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową.  Daje ono możliwość zaplanowania wielokierunkowych działań, angażujących nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Diagnoza- pozwala na sprawdzenie 14 funkcji, które wpływają na rozwój mowy, naukę czytania i pisania. Zadania z obszaru motorycznego, słuchowego i wzrokowego wykonywane są naprzemiennie. Diagnostyka prowadzona jest przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej – osiem zadań przeprowadza się za pomocą urządzenia BrainCentral - moduł Brain Audiometr, natomiast pozostałe testy wykonywane są za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych. Dane uzyskane podczas diagnozy porównywane są z normami dla danej grupy wiekowej. Terapeuta na tej podstawie przygotowuje plan terapii dostosowany do konkretnego problemu dziecka.

Trening- to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD. Wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne. Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

  • trudnościami w nauce,
  • problemami w nauce czytania i pisania,
  • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
  • trudnościami w lateralizacji,
  • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową).
Polityka prywatnościCentrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk 2021Realizacja: ZebraWeb